Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie pośrednictwa w handlu nieruchomościami:
- profesjonalne przygotowanie zgłaszanych do biura ofert sprzedaży,
- pomoc w ustaleniu wartości rynkowej nieruchomości,
- kompleksową obsługę formalno-merytoryczną umów sprzedaży,
- przygotowanie pełnej dokumentacji, niezbędnej do zawarcia umowy sprzedaży,
- pomoc w regulacji stanów prawnych,
- obsługę notarialną przy sprzedaży nieruchomości,
- przygotowanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia stanu prawnego
  nabywanej nieruchomości,
- opiekę nad pomyślnym przeprowadzeniem transakcji sprzedaży/wynajmu,
- fachową i rzetelną poradę prawną,
- gwarancję bezpieczeństwa realizowanych za pośrednictwem naszego biura
  transakcji (obowiązkowe ubezpieczenie OC),
- brak jakichkolwiek opłat za usługę pośrednictwa do czasu pełnej finalizacji transakcji,
- atrakcyjne warunki współpracy, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta

Świadczymy również usługi w obszarach:

 • administracyjno-organizacyjnym poprzez opracowanie i wdrożenie:

 - struktury organizacyjnej

- regulaminu organizacyjnego,

- regulaminu pracy,

- regulaminu obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

- instrukcji kancelaryjnej,

- regulaminów organów zarządczych - Rady Nadzorczej, Zarządu, Walnego Zgromadzenia Udziałowców/Akcjonariuszy,

- innych dokumentów wymaganych prawem, specyfiką i kulturą wewnętrzną organizacji.

Sprawny system zarządzania przepływem informacji skutecznie przekłada się na poprawę komunikacji społecznej, dyscyplinę i odpowiedzialność pracowników za jakość świadczonej pracy.

ekonomiczno-finansowym:

- opracowanie wzorcowych sprawozdań okresowych i rocznych na potrzeby organów zarządczych podmiotu gospodarczego w zakresie produkcyjnym, finansowym, kadrowo-płacowym,

- sporządzania prognoz finansowych krótko- i długoterminowych na potrzeby spółek, instytucji finansowych,

- sporządzanie indywidualnych biznesplanów inwestycyjnych, bankowych programów naprawczych, programów restrukturyzacyjnych, przepływów finansowych,

- sporządzania analizy opłacalności inwestycji (NPV, IRR, ARR, analiza wrażliwości), informatycznych systemów rozliczania kontraktów budowlanych (podstawowe wzorce dokumentów rozliczeniowych w postaci arkuszy kalkulacyjnych),

- opracowanie i wdrożenie indywidualnego Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości uwzględniającego przede wszystkim wymogi Ustawy o rachunkowości i MSSF oraz politykę Zarządu i specyfikę organizacji gospodarczej,

- pomoc w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym funduszy inwestycyjnych,

- okresowe zarządzanie wybranym obszarem celem uporządkowania lub przeprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu organizacji.

 

segra.pl

SEGRA OTODOM